Tuesday Sep 27, 2022

Bästa Sättet Att åtgärda Skillnader Med C#-felundantag

Om du innehåller ett C# felundantag som inte stämmer överens på din dator, bör den här spelarguiden hjälpa dig att lösa mitt problem.

Lös alla dina PC-problem med ett klick. Det bästa Windows-reparationsverktyget för dig!

Huvudskillnaden kring ett fel och ett undantag som gör C# är att ett fel närhelst eftersom systemreferenspunkten kanske inte är tillgänglig, medan ett undantag reser upp sig på grund av ett problem i något program.

Vad är utan tvekan skillnaden mellan ett annorlunda och ett fel, ge exempel?

Buggar har vanligtvis redan orsakats av miljön där applikationen helt enkelt körs. Ett fel uppstår till exempel vanligtvis på grund av brist på naturresurser i systemet. Undantag orsakas av rabattprogramvaran i själva appen. Att rätta till huvudfelet är naturligtvis omöjligt.

Fel är händelser. Undantagsklassen representerar fel som uppstår under programinkludering (vid körning) och tillhandahåller ett viktigt instrument för att hantera dem med hjälp av try-catch-block.Fel kommer förmodligen att vara något stort eller av lärande kompilatorfel.

Vad blir förmodligen skillnaden mellan ett fel men också ett undantag?

Fel uppstår oftast vid körningsminuter, d.v.s. arbete med icke verifierad typ. Undantag är definitivt problem som kan vara tillgängliga under körning och kompilering. Det händer rutinmässigt i kod skriven av byggare. Undantag delas direkt in i två aspekter: kontrollerade passeringar och okontrollerade undantag.

Felexempel:HttpApplication.Error sportevenemang från System.Web dll, FileSystemWatcher.Fel från System.IOBåda DLL:erna är i denna felhändelsedefinition

Fel vid Öppna händelsehanterare

Körtidsutmaningar kan uppstå av olika anledningar. Alla fel kommer dock inte att behöva hanteras en gång i din standard. Här är några typer av olika kategorier av fel som kan uppstå under körning och lämpliga sätt att reagera på dem.

error difference difference c#

Misslyckas att utnyttja. Användning är ett fel som förs fram till det fjärde felet i loprogram glitch som kan vägleda dig till ett undantag. Däremot bör ditt nuvarande fel åtgärdas genom att ändra deras felkod, utan att göra något annat.

Programfel. Ett programmeringsfel kan få ett körtidsfel, vilket verkligen kan undvikas genom att skriva felfri lagstiftning.

I vissa fall kan ett programvarufel återspegla ett förväntat programvarufel. I det här fallet kanske en enskild person inte vill välja diff-hantering, utan istället hantera ett inlärningskursfel och försöka igen med den här operationen.

Annars är felet ett missförstånd av ett oväntat fel vars diagnos hanteras i din kod.

fel undantag skillnad c#

Systemfel. En systemkrasch är ett körtidsfel som inte kan korrigeras programmatiskt. Till exempel kan vilken metod som helst kasta en viss OutOfMemoryException om undervisningens vanliga engelska inte kan allokera mer minne. I allmänhet bör datasystemfel inte hanteras som har undantagshantering. Istället använder du enkelt Använd en händelse som AppDomain.UnhandledException, tvärtom kan du också ringa Environment.FailFast-metodens logg för att få positiva uppgifter om undantaget och meddela sin nutritionist om felet innan det specifika systemet stängs av.

Fel:
Som du kan se inkluderar nyckelfraserna för programmeringsspråksfel idealiska syntaxfel vid kompilering. Detta är utan tvekan inget någon chef kan organisera.

Undantag:

Ett undantag i det mesta av designspråket är ett tydligt fel som stack overflow, array size=”2″>, one/null och därför etc. Alla praktiska fel hanteras av hanterarundantagen som Try -Catch, Throw etc.

Back to Top