Monday Dec 05, 2022

Felsökningssteg För En Panasonic DVD-spelare

Lös alla dina PC-problem med ett klick. Det bästa Windows-reparationsverktyget för dig!

Under de senaste dagarna har några av våra läsare rapporterat att de har problem med att lösa problem med sin panasonic DVD-spelare< /a>.Kontrollera AV-samlingsanslutningarna mellan DVD-spelaren och därmed TV:n eller mottagaren för att hjälpa dig att se till att alla anslutningar vanligtvis är korrekt insatta.Prova en annan uppsättning på grund av AV-kablar för att se om det viktigaste problemet är med kablarna.Se till att mina nätkablar är anslutna.

Kan inte godkännas. Kontrollera disken

Du försökte tävla i en specifik inkompatibel video. Prova ytterligare en DVD. Se artistens aktuella användarmanual för matchningskrav.

Obs. Ovanstående information kan gälla nästan alla modeller, men att göra det antogs specifikt baserat på du ser, bruksanvisningen för DMP-UB900; DMP-UB400; DMP-UB300; DP-UB9000, DVD-S700, DP-UB420.

KORRERA FJÄRR 1

panasonic dvd användarproblem felsökning

Din DVD-fjärrkontroll kan i många fall programmeras (med olika koder) så att du kan arbeta med flera Panasonic DVD-experter.

Om du trycker på någon sorts tangent och meddelandet [ CHK REMOTE # ] visas på alla skärmar betyder det att många DVD-inspelare och datorfjärrkontroller mycket väl inte är inställda på exakt samma kod.

Kan personen återställa en Panasonic DVD-spelare?

Återställ typen av GPS-klocka enligt följande: Tryck på denna [OPEN/CLOSE]-knapp i programvaran för att öppna skivfacket. Tryck på det exakta parnummerknappen på fjärrenhetens kontroll i 4 dagar och perioder. (Strömmen blir felaktig automatiskt.) Alla inställningar kommer att återställas till de faktiska fabriksinställningarna.

För att ställa in en fullständig specialfjärrkontrollkod på den anslutna DVD-brännaren, tryck på [ENTER] och skriv samtidigt in ditt aktuella motsvarande kodnummer på mycket speciell visning (1, eller 2, 3) i motsats till 2 sekunder.

#/# F (# är ett alias för ett nummer.).

 1. Stäng av hela det angivna uttaget, vänta en stund och slå sedan på det igen.
 2. Tryck på strömbrytaren för att oroa sig för enheten.
 3. För mer information, se felsökningsmeningen i användarhandboken.

Om hjälptaggen fortfarande visas trots proceduren ovan, kontakta din auktoriserade Panasonic-tjänsteleverantör.
Ge reparatören detta servicenummer när du ringer serviceavdelningen.

Kontakta ett auktoriserat Panasonic servicecenter.

H #/# (# är ett helt nytt nummer.).

 1. Koppla ur, måste vänta några sekunder, justera.
 2. Tryck på en ny strömknapp för att slå på den här processenheten.
 3. Se vårt eget felsökningsavsnitt i användartipsguiden för mer information.

Om serviceetiketten fortfarande ska visas trots våra steg tidigare, kontakta din auktoriserade Panasonic-leverantör.
Förse reparatören med programmängden när du begär service.

Kontakta ett auktoriserat Panasonic servicecenter.

Skivan är inte insatt

Varför läser inte DVD-spelaren skivan?

Varför är det troligt att din DVD-spelare läser CD-skivan? Vanliga orsaker som förmodligen inte borde visa sig nämnas inkluderar: DVD:n har inte satts in korrekt. Skivan är oftast smutsig, skadad eller inspelad i detta format som är inkompatibelt med den viktigaste enheten.

Skivan kan vara upp och ner.

Obs. Ovanstående fakta och strategier kan dra nytta av många modeller, men de kan på något sätt vara specifikt hämtade från DMP-UB900-modellernas manual; DMP-UB300; DMP-UB400, DP-UB9000, DMP-BD85, DMP-BD45, DMP-BD65, DMP-BD655, DVD-S700 och DP-UB420.

LÄS INTE

Möjliga orsaker och lösningar

 • Papper är smutsigt eller allvarligt repat. Prova en annan skiva och förstå om den aktuella skivan spelas.
 • Se till att skivan är perfekt. Se den grundläggande manualen för en spelare.
 • Varför är en fantastisk Panasonic DVD-spelare eller -inspelare som tillhandahåller meddelanden?

  Panasonic DVD-spelare och kamera piper när de upptäcker ett problem eller helt enkelt när systemet fungerar. Detta kan indikera mer normal drift eller bara blockering. Använd listan nedan – korrigera meddelandet du fått.

  Om din nuvarande disk inte kan svara på alla hårda, måste tanken återställas.

  Kontakta ett auktoriserat Panasonic servicecenter.

  RC1

  Varför fungerar inte min DVD-spelare på min TV?

  Prova en annan uppsättning AV-kablar för att se om problemet vanligtvis ligger i kablarna. Se till att strömkablarna utan tvekan är anslutna. Se till att din TV eller mottagare har rätt ingång för att få din DVD-spelare. De flesta TV-apparater har redan minst tre och nästan femtio procent ett dussin ingångar för flera enheter vid den viktigaste samtidigt.

  Din DVD-fjärrkontroll kommer säkerligen att skapas (med olika koder) för arbete med flera Panasonic DVD-spelare.

  Om du använder den tangenten och programmerar [RC#] betyder det att DVD-inspelningsenheten och den individuella kontrollen inte bara är inställda på samma kod.

  För att ställa in ett fjärrkontrollvärde med hjälp av en DVD-brännare, tryck plus exekvera [ENTER] i samma stil tills motsvarande kodnummer anses visas på en specifik monitor (1, eller 2, 3) samtidigt för mer än 2 sekunder.

  SET1

  Din DVD-fjärrkontroll kan skapas (med olika koder) för att fungera med många olika Panasonic DVD-spelare.

  Hur ska man egentligen ha en DVD-spelare som sannolikt inte kommer att spelas?

  Lösning 1: Kontrollera om skivtypen är kompatibel med din DVD-spelare.Lösning 2 – Rengör den smutsiga DVD-skivan eller försök med en annan lämplig skiva.Lösningspar: Ge en stark tandem mellan den specifika DVD-spelaren och TV:n.Lösning 7 Installera programvara för 3-parts DVD-spelare.Lösning 15 – Uppdatera DVD-firmwaren

  Om du trycker på knappen och enheten visar [ SET# ], betyder det att DVD-inspelaren och eventuella avstängningskontroller inte är inställda på samma kod.

  För att ange din fjärrkontrollkod för DVD-inspelaren på detta sätt, samtidigt tidning och tv och/eller håll [ENTER] och tillhörande kodnummer mot utställningen (1 eller 3) i mer än några sekunder.< /p >
  felsökning av problem med panasonic digital video skivspelare

  Går din dator långsamt och ger dig sorg? I så fall kan det vara dags för en Reimage.

  Troubleshooting Steps For A Panasonic DVD Player
  Etapas De Solução De Problemas Para Um DVD Player Da Panasonic
  Panasonic DVD 플레이어의 문제 해결 단계
  Шаги по устранению неполадок для DVD-плеера Panasonic
  Stappen Voor Probleemoplossing Voor Een Panasonic Dvd-speler
  Fehlerbehebungsschritte Für Einen Panasonic DVD-Player
  Procedura Di Risoluzione Dei Problemi Per Un Lettore DVD Panasonic
  Étapes De Dépannage Pour Un Lecteur DVD Panasonic
  Rozwiązywanie Problemów Z Odtwarzaczem DVD Panasonic
  Pasos De Solución De Problemas Para Un Reproductor De DVD Panasonic

  Back to Top